Tau Heavy Plasma Carbine

Tau Heavy Plasma Carbine

Category:
weapon (ranged)
Description:

Tau Heavy Plasma Carbine

class:exotic,
“Rifle”: dmg: 2d10+5, type:E, pen: 5, range:60 m, ROF: s/2/5, Tearing
“Launcher”: dmg as pr Rules for photon grenades, range:40 m, ROF: s/-/-,
special: Gyro stbilized, gravitizer. Batteriet har 2 kamre, 10 energi i hver, hvert kammer lader en i runden (eller 2 på en av dem), ammo forbruket for rifla er 1/3/7, launchern forbruker 10. Saken veier 7 kg (halvparten av vanlig), og er best quality (+10 BS)

Bio:

Tau Heavy Plasma Carbine

Cleopatra boyz Dark_Harleqin