Barlaam Av Mohoya

Charismatic Missionary on a mission from the God-Emprah!

Description:

BARLAAM AV MOHOYA

WS BS STR T AGI INT PER WP FEL
42 36 40 40 31 53 32 43 68

Barlaam av Mohoya kommer fra en lite kjent del av universet. Verdenen han vokste opp på er en eneste stort matfat for resten av Imperiet. Barlaam er eldst av sine søsken og har blitt sendt til de beste skoler og fått opplæring av de beste misjonærene, lærere og prester som kan skaffes i hans del av universet. Det er jo slik det skal være, når man er valgt ut av the God Emperor ved fødsel.
Barlaam har mye han må leve opp til. Han er etterfølger og ved blod i slekt med den berømte Helgenen Petro av Mohoya. Ryggraden til denne fantastiske mannen sitter i Flammekasteren Barlaam til en hver tid har på ryggen.
Oppveksten var stille og rolig. Hele kloden og de fleste av de 17 himmellegemene i hans solsystem tilhører familien Mohoya. Hver uke blir det sendt enorme mengder med mat ut fra solsystemet til de som trenger det andre steder. Tilbake kommer det informasjon, lærere, prester, kreditt, og andre ting som solsystemet trenger.

Barlaam kom på 89 plass i solsystem mesterskapet i Leirdueskyting. En eldgammel tradisjon som vissnok er mer enn 8000 år gammel. Denne plasseringen ga Barlaam 4 år med Dannelsesreise utenfor solsystemet sammen med livvakter, lærere og noen gode venner. Denne reisen ble det mesterskap i å unngå lærer og livvakter samt å prøve alt det som kan prøves.
Tilbake på hjemplaneten (minus 7 venner, 3 lærere og 12 vakter) blir Barlaam sendt på avrusning og får en oppstrammer fra Faren. Barlaam blir sendt til det største templet i solsystemet med beskjed til læreren og Barlaam at Lærer Fader Frans har frie tøyler når det kommer til å gjøre Barlaam til den mannen Far mener Barlaam skal være.

Etter 5 år er Barlaam slått, sparket, torturert fysisk og psykisk, kjedet, sultet og opplyst til den Barlaam han er i dag.
På vei til the God Emperor blir skipet til Barlaam tatt i bakhold av fryklige Xenos med psykers blant seg.
Barlaam får med seg at det er en ”fixed” trekning av hvem så skal få muligheten til å komme seg unna fra disse” kannibalmutant fælingen”. Men ved Guds inngripen blir Barlaams ”rigged” lifepod hengende fast i vraket av en større lifepod. På denne måten blir han liggende å flyte nesten uten livstegn og se på mens ”the badguys” fra skipet blir fanget en etter en. De tingene Barlaam så under dette bakholdet gir ham fortsatt mareritt, men han vet nå at han er valgt av Gud. ”One of the Choosen Ones”

Barlaam er heldig og blir plukket opp av vrakplyndrere og får lov til å være med skipet til en havn fordi han er så flink til å snakke for seg. I havn kommer han seg og får tilført midler fra familien, mens han messer for folkemengder, både på gata, i hus og i templer og farene som lurer der ute og om troens viktighet i universet.
På vei til the God Emperor atter en gang, får Barlaam en visjon i form av en drøm. Der ser han ”Cleopatra” og han skjønner at han er ment å dra til dette skipet og bli den han er ment å være.
The God Emperor har en plan og det er en vilje bak alt.

På ”Celopatra” og i denne delen av universet er ting annerledes enn i de siviliserte delene av universet. Det er ting som skjer uten at det kan forklares på andre måter enn at det er ved Guds vilje. Når Orcs hjelper og priser the God Emperor, så er det et lite mirakel. Når xenos kan ”umulige” ting er det et lite mirakel. Når mekaniske armer blander seg med organer og tidligere implantater så er det et lite mirakel. Når man finne urgammel teknologi som grenser til Heresey, er det et lite mirakel. MEN det er the God Emperors mirakle og Barlaam gleder seg til å se STORE mirakler.

SKILLS: Awareness (Per) + 20, Blather (Fel) +20, Charm (Fel) +20, Climb (Str), Common Lore (Int): Imperial Creed +20, Ecclesiarchy, Imperium +20
Contortionist (Agi), Deceive (Fel) +20, Dodge (Agi) +10,
Forbidden Lore (Int): Heresey +20, The Inquisition +10, Mutants
Inquiry (Fel), Intimidate (Str) +10, Literacy (Int) +10, Medicae (Int) +20, Preformer (Fel): Singing +20
Scholastic Lore (Int): Imperial Creed +20
Scrutiny (Per),
Secret Language (Int): Rogue Trader, Underdecks, Ecclesiarchy
Speak Language (Int): High Gothic +10, Low Gothic +10

TALENTS: Armor of Contempt, Basic Weapon Training, Battle Rage, Blade Master, Cleanse and Purify, Corrupted Charge, Crushing Blow, Decadance, Die Hard, Divine Ministration, Enemy,
Exotic Weapon Training: Rifle, Power Claw
Flame Weapon Training, Frenzy, Furious Assult, Hardy,
Hatered: Pirates, A xeno Race, Psykers
Inspire wrath, Leap up, Litany of Hate, Luminem Charge, Luminem Shock, Master Chirurgeon, Master Orator Melee Weapon Training, Nerves of Steel, Orthoproxy,
Peer: Nobility, Workers, Ecclesiarchy
Pistol Weapon Training, Pure Faith, Purge the Unclean,
Resisatance : Psyche Techniques, Fear,
Sound Constitution (x4), Strong Minded, Takedown, Talented (x2), The Emperor Protects, True Grit, Unhallowed Discovery, Unarmed Warrior, Unshakeable Faith, Wrath of the Righteous

Bio:

Barlaam Av Mohoya

Cleopatra boyz Thumbscrew